Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-русски

1. Попросите директора и супервайзера дать два определения лидерства, указанных в СРП.
• "Лідерство - це вплив, що створює зростання і розвиток інших людей"
• "Лідерство - це мистецтво отримувати від людей більше, ніж, на їхню думку, вони можуть дати"
Лидерство - это неотъемлемая составляющая руководителя любого ранга и от того, насколько каждый управленец будет развивать в себе лидерские навыки, целиком и полностью будет зависеть его успех в бизнесе, в особенности, если этот бизнес связан с розничной торговлей.
Для чего нужны СРП?

2. Попросите директора и супервайзера дать ответ на следующий вопрос: "Для чего необходимы СРП в Компании"
Стандартные Рабочие Процедуры, описанные в этой инструкции, закладывают культурный фундамент компании Эльдорадо.
• Процедуры являются непреложными, действуют по всей компании, не зависимо от концепции магазина или подразделения.
• Процедуры дают четкие инструкции Директору по продажам розницы, директору подразделения, директору по

По-украински

1. Попросите директора і супервайзера дати два визначення лідерства, вказаних в СРП.
- "Лідерство - це вплив, що створює зростання і розвиток інших людей"
- "Лідерство - це мистецтво отримувати від людей більше, ніж, на їхню думання, сморід можуть дати"
Лідерство - це невід'ємна складова керівника будь-якого рангу і від того, наскільки кожен управлінець розвиватиме в собі лідерські навички, цілком і повністю залежатиме його успіх в бізнесі, особливо, якщо цей бізнес пов'язаний з роздрібною торгівлею.
Для чого потрібні СРП?

2. Попросите директора і супервайзера дати відповідь на наступне питання: "Для чого потрібні СРП в Компанії"
Стандартні Робочі Процедури, описані в цій інструкції, закладають культурний фундамент компанії Ельдорадо.
- Процедури є непорушними, діють по усій компанії, не залежно від концепції магазину або підрозділу.
- Процедури дають чіткі інструкції Директорові по продажах роздробу
<<--- on-line translation is limited --->>