Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

Because the only thing that's going to make us better writers is to i more and to write more." The Internet will be as common as oxygen, and, for some, just as essenl The Internet becomes the infinite connection allowing you to connect and work anywhere. With a c developed by Sun Microsystems you plug in anywhere. The network knows it's you and puts up y> work. In the future we and the World Wide Web will chat, decide, and ponder, all at the same time. 'I «»vt. owwrntion will he better at this. The Internet of the future will be less about us talking to ee

По-украински

Оскільки тільки річ, яка збирається робити нас кращими авторами, підходить i більше і, щоб написати більше". Інтернет буде такий же звичайний як кисень, і, для чогось, тільки так же essenl Інтернет стає нескінченним з'єднанням, що дозволяє вам з'єднатися і працювати де-небудь. З c, що розвивається Sun Microsystems, в який ви включаєте де-небудь. Мережа знає, що це є вами і піднімає y> працювати. В майбутньому ми і Всесвітня Павутина розмовлятиме невимушено, вирішуватиме, і обмірковуватиме, все в той же час. 'Я "" vt. owwrntion він поліпшить в цьому. Інтернет майбутнього буде менший про нас, кажучи з ee