Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

2. ЛЮДИНА — ЧАСТИНА ВСЕСВІТУ
Тема 6. Чи є людина частиною природи. Як культурна людина повинна ставитися до природи. Що означає “берегти природу”. Моральні зобов’язання людини щодо природного світу.
Тема 7. Як пов’язані довкілля та здоров’я людини. Що означає бути “здоровою людиною”. Які звички є шкідливими.
Тема 8. Що означає пізнати себе. Чому потрібно керувати своїми почуттями та вчинками. Що таке “мистецтво керувати собою”.
Тема 9. Що означає бути розвиненою людиною. Які заняття розвивають людину. Що таке хобі. Як зробити дозвілля змістовним і цікавим.
Тема 10.Яку роль відіграють емоції та почуття в житті людини. У чому сила моральних почуттів. Як навчитися культури почуттів.
Тема 11. Чому любов визначають як найвище почуття. Що означає любити. Чи є відмінність між закоханістю та коханням. Як навчитися

По-русски

2. ЧЕЛОВЕК - ЧАСТЬ ВСЕЛЕННОЙ
Тема 6. Есть ли человек частью природы. Как культурный человек должен относиться к природе. Что значит "беречь природу". Моральные обязательства человека относительно естественного мира.
Тема 7. Как связаны окружающая среда и здоровье человека. Что значит быть "здоровым человеком". Какие привычки являются вредными.
Тема 8. Что значит познать себя. Почему нужно руководить своими чувствами и поступками. Что такое "искусство руководить собой".
Тема 9. Что значит быть развитым человеком. Какие занятия развивают человека. Что такое хобби. Как сделать досуг содержательным и интересным.
Тема 10.Какую роль играют эмоции и чувства в жизни человека. В чем сила моральных чувств. Как научиться культуры чувств.
Тема 11. Почему любовь определяют как наивысшее чувство. Что значит любить. Есть ли отличие между влюбленностью и любовью. Как научиться