Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-русски

В настоящее время предприятия молочной отрасли осуществляют свою производственно-хозяйственную деятельность в сложных финансово-экономических условиях.

?оперерабатывающих предприятий требованиям рыночной конъюнктуры и, следовательно, низкая эффективность организационных структур и структур управления; не соответствие производимого молокоперерабатывающими предприятиями ассортимента по объему, цене и качеству складывающимся тенденциям потребления молочной продукции и вкусам и предпочтениям потребителей; неэффективный учет затрат на производство и реализацию продукции и, как следствие, использование необъективных данных о результатах производственно-хозяйственной деятельности.

По-украински

Нині підприємства молочної галузі здійснюють свою виробничо-господарську діяльність в складних фінансово-економічних умовах.

оперерабатывающих підприємств вимогам ринкової кон'юнктури і, отже, низька ефективність організаційних структур і структур управління; не відповідність вироблюваного молокопереробними підприємствами асортименту за об'ємом, ціні і якості тенденціям споживання молочної продукції, що складаються, і смакам і перевагам споживачів; неефективний облік витрат на виробництво і реалізацію продукції і, як наслідок, використання необ'єктивних даних про результати виробничо-господарської діяльності.