Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

“Fashion needs a tyrant,” proclaimed Paul Poiret, and with that he identified exactly what was needed in fashion at the turn of the century. From an early age he knew that he was destined for greater things. Anyone with too much imagination and not enough discipline for a normal day’s work must be a born artist.

По-украински

"Моді потрібний тиран," проголосив Поль Poiret, і з тим, що він виділив точно, що було потрібне за модою в повороті століття. Від раннього віку він знав, що він призначається для більших речей. Хто-небудь із занадто великою уявою і досить не дисципліною для роботи дня нормального стану має бути художником, що народився.