Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

China’s trade links with the rest of world also rely on her growing imports, with Asia
staging a comeback as a major source of imports. Incidentally, unlike the case with exports,
Hong Kong was never a major source of imports for China. As for industrial countries, their
share had fallen behind those of developing countries since 2000. The United States, as can be
expected from its large trade deficits with China, is not a major import source for China. This
may reflect China’s low-end manufacturing exports and US’s high-end manufactures.

По-украински

Торгівля Китаю зв'язується з іншою частиною світу також покладаються на її зростаючий імпорт, з Азією
інсценуючи повернення як головне джерело імпорту. Випадково, на відміну від випадку з експортом,
Гонконг був ніколи головним джерелом імпорту для Китаю. Відносно індустріальних країн, вони
розділіть є був пропащий ззаду тих з країн, що розвиваються, починаючи з 2000. Сполучені штати, оскільки може бути
очікується від його великих торгових дефіцитів з Китаєм, - не головне імпортне джерело для Китаю. Це
можливо, відбиває низькорівневий виробничий експорт Китаю і високоякісні виробництва США.