Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

carrying out an independent research project on a methodologically rigorous
basis. Our EDBA Program has an edge over other similar programs in that we nurture, encourage and develop
participants’ competences of problem-solving, cause-effect analysis, and strategic planning. We expect our
graduates not only to proudly join international associations of DBA holders, or critically reflect upon their
own business experience, but also enter a qualitatively new level of understanding of difficulties at their
workplaces and have enough intellectual courage and acumen to see how these may be resolved.

По-украински

здійснення незалежного дослідницького проекту на методологічно суворому
основа. Наша Програма EDBA має край над іншими подібними програмами в цьому ми виховуємо, заохочуємо і розвиваємося
компетентність учасників' рішення проблеми, cause-effect аналіз, і стратегічне планування. Ми чекаємо нас
випускники не лише, щоб гордо приєднатися до міжнародних асоціацій утримувачів АДМІНІСТРАТОРА бази даних, або критично кидають тінь на них
ведіть справу досвідчені, але і вводять якісно новий рівень розуміння труднощів в них
робочі місця і мають досить інтелектуальної хоробрості і прозорливість, щоб подивитися, як вони, можливо, вирішується.