Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Із кількох осіб вона складається?
1. Поняття про аеробіку, її цінність

2. Основні фази занять аеробікою

3. Загальні умови заняття аеробікою

Використана література

Вступ

В осіб молодого і середнього віку, без явних фізичних вад або недугів, фізичні рухи можуть застосовуватись у формі аеро­біки.

Аеробіка включає комплекс дозованих фізичних вправ, які виконуються з різним фізичним навантаженням і швид­кістю. Вправи виконують на свіжому повітрі, здебільшого у суп­роводі музики, завдяки чому створюється піднесений емоцій­ний стан при виконанні фізичних рухів, що активізує процеси енергетичного обміну, засвоєння організмом кисню, діяльність симпатоадреналової системи. Все це сприяє ефективному віднов­ленню фізичних сил організму, швидкому зняттю втоми, підви­щенню працездатності, поліпшенню настрою, викликає енерг­ійний підйом творчості й емоційного стану організму.


1. Поняття про аеробіку, її цінність

Термін “аеробний” означає “живучий у повітрі”. Аеробні вправи

По-английски

Yes
Entry

1. Concept about an aerobics, her value

2. Basic phases of engaging in an aerobics

3. General conditions of engaging in an aerobics

are Used literature

Entry

For the persons of young and middle age, without obvious physical defects or недугів, physical motions can be used in a form aero­біки.

An aerobics includes the complex of the dosed physical exercises that is executed with different physical activity and швид­bone. Exercises execute on fresh air, mostly in soup­of роводі music, due to what the elevated is created emotions­noy the state at implementation of physical motions, that activates the processes of power exchange, mastering of oxygen an organism, activity of the sympathoadrenal system. All of it promotes effective віднов­ленню of physical forces of organism, to the rapid removal of tiredness, підви­of щенню capacity, to the improvement of mood, the ійний getting up of work and emotional state of organism causes енерг­.


1. Concept about an aerobics, her value

Term "aerobic" means of great "vitality midair". Aerobic exercises behave to such