Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Важлива роль у забезпеченні високого рівня здоров'я, продовження життя, зберігаючи працездатність людини є їжа. Він повинен бути раціональним (розумним). Харчування - фізіологічне харчування, з урахуванням особливостей кожної людини, яка забезпечує постійний стан внутрішнього середовища, підтримує його життєдіяльності, (зростання, розвиток і діяльність різних органів і систем), підтримує здоров'я, підвищують стійкість людського infektsiyam.Universalnyh раціональні режими Їжа не існує. Для кожної людини воно має свою специфіку. При цьому враховуються особливості обміну речовин, стать, вік, характер і ігноруючи наукові pratsi.Zvychky рекомендації в підготовці щоденного раціону в багатьох випадках спровокувати розвиток важкої

По-английски

Important role in providing of high health, continuation of life level, keeping the capacity of man there is a meal. He must be rational (clever). Feed - a physiology feed, taking into account the features of everybody that provides the permanent state of internal environment, supports him to the vital functions, (increase, development and activity of different organs and systems) supports a health, promote firmness of human infektsiyam.Universalnyh rational modes Meal does not exist. For everybody it has the specific. The features of metabolism, sex, age, character, are thus taken into account and ignoring scientific pratsi.Zvychky of recommendation in preparation of daily ration in many cases to provoke development of heavy