Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-русски

гражданской войны. Поэтому военная интервенция империалистических государств явилась решающим фактором в развязывании всё той же гражданской войны. Несмотря на всяческие обвинения большевиков капиталистами в разжигании войны, В.И.Ленин писал: «Всем известно, что война эта нам навязана; в начале 1918 года мы старую войну кончили и новой не начинали; все знают, что против нас пошли белогвардейцы на западе, на юге, на востоке только благодаря помощи Антанты, кидавшей миллионы направо и налево, причём громадные запасы снаряжения и военного имущества, оставшиеся от империалистической войны, были собраны передовыми странами и брошены на помощь белогвардейцам»...
На протяжении трёх лет рабочим и трудовому крестьянству пришлось вести напряженнейшую революционную, освободительную войну не только против внутренней контрреволюции, но и против интервентов, что придавало гражданской войне национально–освободительный характер.
Как бы там ни было, вина за случившееся лежит на всей политической элите

По-украински

громадянської війни. Тому військова інтервенція імперіалістичних держав стала вирішальним чинником в розв'язуванні все тієї ж громадянської війни. Незважаючи на усілякі звинувачення більшовиків капіталістами в розпалюванні війни, В. І.Ленін писав: "Усім відомо, що війна ця нам нав'язана; на початку 1918 року ми стару війну кінчили і новою не починали; усі знають, що проти нас пішли білогвардійці на заході, на півдні, на сході тільки завдяки допомозі Антанти, що кидала мільйони направо і наліво, причому величезні запаси спорядження і військового майна, що залишилися від імперіалістичної війни, були зібрані передовими країнами і кинуті на допомогу білогвардійцям"..
Упродовж трьох років робітникам і трудовому селянству довелося вести найнапруженішу революційну, визвольну війну не лише проти внутрішньої контрреволюції, але і проти інтервентів, що надавало громадянській війні національно-визвольний характер.
Як би то не було, провина за те, що сталося лежить на усій
<<--- on-line translation is limited --->>