Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-русски

Система образования Японии

Мало кто знает, что школьное образование в Японии длится целых 12 лет, более чем половина из которого уходит на начальную школу из-за черезмерной сложности изучения родного языка. Минимум каждый ученик должен освоить 1850 иероглифов (данные требования установило министерство образования Японии). Вы скажете – этого же так мало! Да, действительно, чтобы понять то, что написано в японских газетах нужно хотя бы знать порядка 3000 иероглифов. С другой стороны, неужели так сложно выучить всего 2 тысячи иероглифов за 12 лет? Конечно сложно, ведь каждый из них имеет по несколько значений и два варианта прочтения. Но не отчаивайтесь, это еще не все! Кроме иероглифов в японском языке используется две буквенные слоговые азбуки по 48 знаков в каждой и латинский алфавит.

На протяжении всего этого времени бедные дети изучают не только свой язык, очень много времени им приходится тратить на изучение истории родной страны (кстати говоря, официальное летоисчисление Японии

По-украински

Система утворення Японії

Мало хто знає, що шкільна освіта в Японії триває цілих 12 років, більш ніж половина з якого йде на початкову школу із-за черезмерной складності вивчення рідної мови. Мінімум кожен учень повинен освоїти 1850 ієрогліфів (ці вимоги встановило міністерство освіти Японії). Ви скажете - цього ж так мало! Так, дійсно, щоб зрозуміти те, що написано в японських газетах треба хоч би знати близько 3000 ієрогліфів. З іншого боку, невже так складно вивчити всього 2 тисячі ієрогліфів за 12 років? Звичайно складно, адже кожен з них має по декілька значень і два варіанти прочитання. Але не зневіряйтеся, це ще не усе! Окрім ієрогліфів в японській мові використовується дві буквені складові азбуки по 48 знаків в кожній і латинський алфавіт.

Упродовж усього цього часу бідні діти вивчають не лише свою мову, дуже багато часу їм доводиться витрачати на вивчення історії рідної країни (до речі кажучи, офіційне літочислення Японії