Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

Environmental protection is one of the most urgent problems in the life of the whole mankind. Civilization brings about a great ecological damage. Life of people turned out to be the struggle for survival in the polluted environment. The worldwide measures must be taken to avert the danger of ecological catastrophe.

All the vital natural resources such as air, water and soil are being polluted daily by the harmful substances released into the atmosphere by industries. The air necessary for breathing is filled with smog, the exhaust fume, soot and dirt. Preservation of forests is absolutely necessary for purity of air.

По-украински

Екологічний захист - одна з найтерміновіших проблем в житті цілого людства. Цивілізація приносить про великий екологічний збиток. Життя людей виявилося, щоб бути боротьбою за виживання в забрудненому довкіллі. Всесвітній зважений має бути зроблений, щоб відвести небезпеку екологічної катастрофи.

Усі життєві природні ресурси як наприклад повітря, вода і грунт забруднюються щодня шкідливими субстанціями звільнив в атмосфері промисловістю. Повітряне необхідне для дихання є наповнив смогом, вихлопною кіптявою, сажею і брудом. Збереження лісів абсолютно потрібне для чистоти повітря.