Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

Perennials

Botanist divide plants in three groups: annual, biennial or perennial, based on how long they live. Perennial plants live for more than two years, while annuals live for only one year. Biennials live for two years. Strawberries, the common name for plants in the genus Fagaria, live for more than two years, making them perennials. With proper cultivation methods, you can keep your strawberry plants producing fruit for three or four years.

По-украински

Ботанік багаторічних Рослин

ділять установки в трьох групах: річний, biennial або вічний, заснував на тому, як довго вони живуть. Вічні установки живуть більш ніж впродовж двох років, поки однорічні рослини живуть тільки впродовж одного року. Biennials живуть впродовж двох років. Полуниці, прозивне ім'я для установок в рід Fagaria, живуть більш ніж впродовж двох років, роблячи їх багаторічними рослинами. З належними методами культивування, ви можете тримати свої суничні установки, що виробляють фрукт для трьох або чотири роки.