Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

Adequate and timely business financing may be the most critical factor in the success of a venture, yet it is an area most confusing to many owners and one of the issues that they are not educated enough to ask the right questions. And the strongest resource for those answers, the experienced lender, is no longer a part of the banking scene for virtually all large banks. The role that has replaced the lender, that of relationship manager, is more of a salesperson than a lender.

По-украински

Адекватне і своєчасне ділове фінансування, можливо, є найкритичнішим чинником в успіху ризикованого підприємства, все ж це - найбільше змішування області до багатьох власників і одна з проблем, що вони не навчаються досить, щоб поставити правильні питання. І найсильніший ресурс для тих відповідей, випробуваного кредитора, - більше не частина банківського місця дії фактично для усіх великих банків. Роль, яка замінила кредитора, те менеджер стосунків, більше продавець, ніж кредитор.