Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

Decks of segments
Depending on the width of the deck and the adequate weight for the means of transportation and installation to be used, segments of full or incomplete transversal section can be built to cover the complete deck section or only that of the central box. In the latter case, the projecting slabs on both sides are added in situ with or without diagonals or stiffeners, both of these being elements that can also be precast.

По-украински

Палуби сегментів
Залежно від ширини палуби і адекватної ваги для засобу перевезення і установки, яка використана, сегменти повної або неповної поперечної секції можуть бути будувався, щоб покрити повну палубну секцію або за винятком того, що центральної коробки. У недавньому випадку, проектуючі плити на обох сторонах включені situ з або без діагоналей або жорстких підкладок, обоє з цих справжніх елементів, які можуть також бути виготовлені на заводі.