Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-русски

Конспект урока «Структура и состав персонального компьютера»

Цели урока:
образовательная: повторить и обновить в памяти знания о персональном компьютере: назначение, состав устройств ПК и его характеристики.
развивающая: развивать информационное мышление обучающихся.
воспитательная: воспитание информационной культуры, внимательности, аккуратности, дисциплинированности, показать, как знание устройств входящих в состав ПК помогает в профессиональной деятельности.
Тип урока: усвоение новых знаний
Оборудование:
компьютер, компьютерная презентация, проектор
Используемая литература:
Фиошин М.Е., Ресин А.А., Юнусов С.М. «Информатика и ИКТ. 10-11 классы»
Ход занятия
1. Организационный момент.
2.  Сообщение темы и цели занятия.
3. Актуализация знаний
Что понимается под ЭВМ (компьютером)? Какие типы ЭВМ по форме представления Вы знаете?
ЭВМ – это электронное устройство, которое предназначено для ввода, обработки, выдачи и хранения информации и в котором вычислительный процесс управляется

По-украински

Конспект уроку "Структура і склад персонального комп'ютера"

Мети уроку :
освітня: повторити і оновити в пам'яті знання про персональний комп'ютер: призначення, склад облаштувань ПК і його характеристики.
що розвиває: розвивати інформаційне мислення тих, що навчаються.
виховна: виховання інформаційної культури, уважності, акуратності, дисциплінованості, показати, як знання пристроїв що входять до складу ПК допомагає в професійній діяльності.
Тип уроку : засвоєння нових знань
Устаткування:
комп'ютер, комп'ютерна презентація, проектор
Використовувана література:
Фиошин М.Е., Ресин А.А., Юнусов С.М. "Інформатика і ИКТ. 10-11 класів"
Хід зайняття
1. Організаційний момент.
2. Повідомлення теми і мети зайняття.
3. Актуалізація знань
Що розуміється під ЕОМ(комп'ютером)? Які типи ЕОМ за формою представлення Ви знаєте?
ЕОМ - цей електронний пристрій, який призначений для введення, обробки, видачі і зберігання інформації і в якому обчислювальний процес управляється