Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

Criticisms of the uses of fluctuating asymmetry (FA) have focused mainly on methodological issues (Palmer and Strobeck, 1992; Fields, et al., 1995), but doubts have also been raised about the developmental origins of subtle bilateral variation (reviewed in Markow, 1994; Palmer, 1996). If proponents of FA are not more reflective about these methodological and conceptual issues, the whole approach may become tarnished. This point was made emphatically by Phil Hedrick in his concluding comments to the symposium on developmental instability at which both Moller and Thornhill were present (Markow, 1994, pg. 434-435).

По-украински

Критики використань коливання асиметрії(FA) зосередилися головним чином на методологічних проблемах(Паломник і Strobeck, 1992; Поля, і інший., 1995), але сумніви також були підняв про досвідчені походження витонченої двосторонньої варіації(розглядається в Markow, 1994; Паломник, 1996). Якщо прибічники ФА більше не мислячі про ці методологічні і концептуальні проблеми, цілий підхід, можливо, стає втрачає блиск. Цей пункт був зроблений наполегливо Філом Hedrick в його коментарях, що закінчуються, симпозіуму на досвідченій нестійкості, в якій як Moller, так і Thornhill були, є(Markow, 1994, pg. 434-435) присутніми.