Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-русски

Отметить кружком номера тех проявлений, которые имели место при проведении урока ___________ учителем:

1. Осуществляет свою деятельность с учетом прав лиц с особенностями психофизического развития, гуманного к ним отношения.

2. Осуществляет образовательный процесс на основе учебных планов, программ и учебных пособий, соответствующих потребностям детей, с использованием различных средств и методов обучения с учетом специфики физических и (или) психических особенностей учащихся.

3. Обеспечивает коррекционно — развивающую направленность урока (ставит цели развития личностных качеств и коррекции нарушений).

4. Хорошо знает особенности познавательной деятельности соответствующих категорий учащихся с психофизическими нарушениями развития и строит обучение на диагностической основе.

5. Уверенно (профессионально) владеет учебным материалом.

6. Обеспечивает обучение лиц с особенностями психофизического развития с использованием специального оборудования при соблюдении

По-украински

Відмітити гуртком номера тих проявів, які мали місце при проведенні уроку ___________ учителем :

1. Здійснює свою діяльність з урахуванням прав осіб з особливостями психофізичного розвитку, гуманного до них стосунки.

2. Здійснює освітній процес на основі учбових планів, програм і навчальних посібників, що відповідають потребам дітей, з використанням різних засобів і методів навчання з урахуванням специфіки фізичних і (чи) психічних особливостей учнів.

3. Забезпечує корекційний - розвиваючу спрямованість уроку (ставить цілі розвитку особових якостей і корекції порушень).

4. Добре знає особливості пізнавальної діяльності відповідних категорій учнів з психофізичними порушеннями розвитку і будує навчання на діагностичній основі.

5. Упевнено (професійно) володіє учбовим матеріалом.

6. Забезпечує навчання осіб з особливостями психофізичного розвитку з використанням спеціального устаткування при дотриманні