Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

we are moving to a new flat ! really ? what will your flat look like ?

По-украински

ми переміщаємося на нову квартиру ! дійсно ? що ваша квартира нагадуватиме ?