Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

Where do you draw
The line?

По-русски

Где вы тянете
Линия?