Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

The company’s future growth does not directly come from any of these focuses but through interaction between all five. The task for the Navigator is to give information on how these parts shall be merged so they will strengthen
each other in the best possible way.

По-украински

Майбутнє зростання компанії безпосередньо не приходить від будь-якого з цих центрів але через взаємодію між всім п'ять. Завдання для Штурмана - дати інформацію відносно того, як ці частини мають бути поглинені так вони посилять
один одного в кращому можливому способі.