Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-русски

__________________________________________________________________
(полное наименование предприятия с указанием подчиненности)
УТВЕРЖДЕНО
Приказ _______________________
(должность работодателя и
_____________________________
наименование предприятия)
_________________ № _________
(число, месяц, год)
ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА ИСПРАВНОЕ
СОСТОЯНИЕ И БЕЗОПАСНУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ КОТЛОВ
РД 10-304-99
(Место издания) ____________________________________
__________________________________________________
(Должность, фамилия, имя и отчество специалиста)
__________________________________________________
Настоящая инструкция является типовой, на основании которой лицо, ответственное за осуществление производственного контроля в организации, эксплуатирующей котлы, обязано разработать и утвердить инструкцию для ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котлов. Она должна содержать требования типовой

По-украински

__________________________________________________________________
(повне найменування підприємства з вказівкою підлеглості)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ _______________________
(посада працедавця і
_____________________________
найменування підприємства)
_________________ № _________
(число, місяць, рік)
ТИПОВА ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ВІДПОВІДАЛЬНОГО ЗА СПРАВНЕ
СТАН І БЕЗПЕЧНУ ЕКСПЛУАТАЦІЮ КОТЛІВ
РД 10-304-99
(Місце видання) ____________________________________
__________________________________________________
(Посада, прізвище, ім'я і по батькові фахівця)
__________________________________________________
Справжня інструкція є типовою, на підставі якої особа, відповідальна за здійснення виробничого контролю в організації, що експлуатує котли, зобов'язана розробити і затвердити інструкцію для відповідального за справний стан і безпечну експлуатацію котлів. Вона повинна містити вимоги типовою