Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-русски

Знания
Вопросы
Обучение

По-украински

Однією з гострих проблем сучасної дидактики є проблема класифікації методів навчання. Поширеною є класифікація методів навчання за джерелом отримання знань. Відповідно до такого підходу виділяють: Словесні методи (джерелом знань є усне або друкарське слово); наочні методи (джерелом знань є спостережувані предмети, явища, наочні посібники); практичні методи (учні отримують знання і виробляють уміння, виконуючи практичні дії).