Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

Ecomonic incentives influence our decisions about what and where to buy. The desire to achieve the greatest profit for our efforts is the principle economic incentive to American and other market economies. Economists refer to this as economic self-interest.
Profits are what remains after the cost of production have been deducted from sales. The quest for profits, or the profit motive, as it is often called? Is the force that drivers our economic system.

По-украински

Стимули Ecomonic впливають на наші рішення про те, що і де купити. Бажання досягти найбільшого доходу для наших зусиль - принциповий економічний стимул до американця і інші ринкові економіки. Економісти посилаються на це як економічний егоїзм.
Доходи - те, що залишки після витрати виробництва були утримані від збуту. Пошук для доходів, або приводу доходу, оскільки це часто називається? - сила, що водії наша економічна система.