Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

Technically the principle of inertia meant that causal Jaws of physics should be stated in terms of acceleration, i.e. a change of velocity in amount or direction or both which was found in Newton's law of gravitation. From the Saw of inertia it followed that the causal laws of dynamics must be differential equations of the second order, though this form of statement could not be made until Newton and Leibniz had developed the infinitesimal calculus.

По-украински

Технічно принцип інерції означав, що причинні Щелепи фізики треба заявити в термінах прискорення, тобто зміна швидкості в кількості або напрямі або обоє який був знайдений в законі Newton тяжіння. Від Пили інерції це слідувало, що причинні закони динаміки мають бути диференціальними вирівнюваннями другого замовлення, хоча це утворюються з твердження не зміг бути зроблений до Ньютон і Leibniz не розвинули нескінченно мале числення.