Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

Voters threw the long-ruling conservative Liberal Democratic Party out of office last year and have warmed to the Democratic Party of Japan's attacks on those in power and their extensive influence. The public wants fresh thinking about Japan's staggering problems ranging from its rapidly growing disparities, high poverty rate (above 15%), youth unemployment and marginal employment, and a low birthrate attributed to a family-unfriendly environment.

По-украински

Виборці влаштували захотіти-правлячу консервативну Ліберальну Демократичну Вечірку поза офісом минулого року і гріли до Демократичної Партії японських нападів на тих у владі і їх великий впливають. Громадськість хоче свіжого роздуму про японські проблеми поразки, вішення від нього швидко зростаючі невідповідності, висока норма (бідності вище за 15 молодіжного безробіття і граничне працевлаштування, і низька народжуваність приписала не-доброзичливому довкіллю.