Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Р О З П О Р Я Д Ж А Т И С Я (продати, обміняти, заставляти, здавати в оренду),за ціну і на умовах, попередньо між нами обумовлених, належним мені на підставі свідоцтва про реєстрацію ТЗ , виданого МРЕВ – --- ДАІ ГУ-УМВС України в місті Києві ---року, автомобілем марки ---, --- року випуску, кольору ---, кузов (шасі) № ---, ідентифікатор № ---, реєстраційний номер ---, зареєстрованим в МРЕВ – ---- ДАІ ГУ-УМВС України в місті Києві --- року.

м в судах з усіма правами, наданими позивачу, відповідачу, третій особі та потерпілому, в тому числі з правом пред’явлення позову, повної або часткової відмови від позовних вимог, визнання повністю або частково позову, зміни підстав або предмета позову, укладання мирової угоди, оскарження рішення суду, подання виконавчого листа до стягнення; розписуватись за мене, одержувати та сплачувати грошові суми у розмірах згідно з експертними висновками або за домовленістю, вчиняти також всі інші юридично значимі дії, пов’язані з цією довіреністю.

По-русски

Р Об Из П О Р Я Д Ж А Т И С Я(продать, обменять, заставлять, сдавать в аренду), за цену и на условиях, предварительно между нами обусловленных, должным мне на основании свидетельства о регистрации ТЗ, выданного МРЕВ - --- ГАИ ГУ-УМВД Украины в городе Киеве ---года, автомобилем марки ---, --- года выпуска, цвета ---, кузов(шасси) № ---, идентификатор № ---, регистрационный номер ---, зарегистрированным в МРЕВ - ---- ГАИ ГУ-УМВД Украины в городе Киеве --- года.

м в судах со всеми правами, предоставленными истцу, ответчику, третьему лицу и потерпевшему, в том числе с правом предъявления иска, полного или частичного отказа от исковых требований, признания полностью или частично иска, изменения оснований или предмета иска, заключения мирового соглашения, обжалования решения суда, представления исполнительного листа к взысканию; расписываться за меня, получать и платить денежные суммы в размерах согласно экспертным заключениям или по договоренности, совершать также все другие юридически значимые действия, связанные с этой доверенностью.