Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

1. The Court, whose function is to decide in accordance with international law such disputes as are submitted to it, shall apply: a. international conventions, whether gen- eral or particular, establishing rules expressly recognized by the contesting states; b. international custom, as evidence of a general practice accepted law; c. the general principles of law recognized by civilized nations; d. subject to the provisions of Article 59, judicial decisions and the teachings of the most highly qualified publicists of the various na- tions, as subsidiary means for the of rules of law. 2. This provision shall not prejudice the power of the Court to decide a case ex aequo et bono, if the parties agree thereto.

По-украински

1. Суд, чия функція - вирішити відповідно до міжнародного права такі суперечки, оскільки представлені цьому, повинен звернутися:. міжнародні угоди, чи gen- eral або специфічний, встановлюючи правила, безперечно визнані державами, що борються; b. міжнародна клієнтура, оскільки свідоцтво загальної практики ухвалило закон; c. загальні принципи закону, визнаного цивілізованими націями; d. тема до забезпеченості Статтею 59, судові рішення і навчання найбільше надзвичайно кваліфікували публіцистів різного na- tions, як допоміжні засоби для правил закону. 2. Це постачання не повинне завдавати збитку влади Суду, щоб вирішити випадок ex aequo et bono, якщо партії згодні крім того.