Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-русски

КУРОЧКА РЯБА

(музыкальная драма в двух действиях)

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

К у р о ч к а Р я б а
Д е д
Б а б а
К р ы с а


Д Е Й С Т В И Е П Е Р В О Е

Эпизод первый

(Горница в избе Деда и Бабы. По избе прогуливается Курочка Ряба.)

Курочка Ряба:

Сегодня у нас дата не простая -
У Деда с Бабой свадьба золотая.
Подарок нынче им преподнесу,
Яйцо оригинальное снесу.
И не хвалясь, скажу, что я не мало
Для этого по жизни хлопотала.
Все куры - дуры! Это каждый знает,
Но только ведь и дура понимает -
Снести яйцо проблемно без греха.
А если в доме нету Петуха?
Ведь старая карга в начале лета
Из Пети приготовила котлеты.
Одна отрада, рядом с нашей хатой
Построил кто-то особняк богатый,
И вот от нас как раз через забор
Находится огромный птичий двор.
Там разных птиц диковинных не счесть,
Павлины и пингвины даже есть.
Но всех красивей - Золотой Фазан,
Я лазила к нему, как партизан.
И результат тех рейдов налицо -
Готова я сейчас снести яйцо.

(Курочка Ряба взлетает на стол, напрягается, и

По-украински

КУРОЧКА РЯБА

(музична драма в двох діях)

ДІЙОВИХ ОСОБИ

До у р про ч до а Р я б а
Д е д
Би а б а
До р ы з а


Д Е Й З Т В І Е П Е Р В Про Е

Епізод перший

(Світлиця в хаті Діда і Баби. По хаті прогулюється Курочка Ряба.)

Курки Ряба:

Сьогодні у нас дата не проста -
У Діда з Бабою весілля золоте.
Подарунок нині їм піднесу,
Яйце оригінальне знесу.
І не хвалившись, скажу, що я не мало
Для цього по життю клопотала.
Усі кури - дурні! Це кожен знає,
Але тільки адже і дурна розуміє -
Знести яйце проблемно без гріха.
А якщо у будинку немає Півня?
Адже стара карга на початку літа
З Петі приготувала котлети.
Одна відрада, поряд з нашою хатою
Побудував хтось особняк багатий,
І ось від нас якраз через огорожу
Знаходиться величезний пташиний двір.
Там різних птахів дивовижних не визнати,
Павичі і пінгвіни навіть є.
Але усіх красивіше - Золотий Фазан,
Я лазила до нього, як партизан.
І результат тих рейдів в наявності -
Готова я зараз знести яйце.

(Курки Ряба злітає на стіл, напружується, і