Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

Production possibilities are the alternative combinations of final goods and services that could be produced in a given time period with all available resources and technology.
Depreciation is the consumption of capital in the production process; the wearing out of plant and equipment. This calculation leaves us with yet another measure of output; net national product (NNP). This is the amount of output we could consume without reducing our stock of capital.

По-украински

Криві виробничих можливостей - альтернативні комбінації завершальних товарів і послуги, які змогли бути, робили в цей період часу з усіма доступними ресурсами і технологією.
Амортизація - споживання столиці у виробничому процесі; носіння поза установкою і устаткуванням. Це обчислення залишає нас ще інший зважені продукції; чистий національний продукт (NNP). Це кількість продукції, яку ми змогли спожити без скорочення нашої опори столиці.