Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

medical services in any country are provided by the network of clinics policlinics hospitals and the like. As the old saying goes "Health and youth are the two things we remember only when they are lost". So the main principle of health protection is the prevention of disease. it is not a concern for doctors alone, but for everybody

По-украински

медичні обслуговування у будь-якій країні забезпечені мережею лікарень поліклінік клінік і подібних. Оскільки старий вислів проходить "Здоров'я і юність - дві речі, які ми пам'ятаємо тільки, коли вони втрачені". Так головний принцип охорони здоров'я - відвертання хвороби. воно - не турбота для докторів тільки, але для кожного