Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

Agriculture in Northern Ireland is heavily mechanised, thanks to high labour costs and heavy capital investment, both from private investors and the European Union's Common Agricultural Policy. In 2000, agriculture accounted for 2.4% of economic output in Northern Ireland, compared to 1% in the United Kingdom as a whole.[10] As in the rest of the United Kingdom, livestock and dairy account for the majority of agricultural output. The main crops are (in descending order of value) potatoes, barley, and wheat.

По-украински

Сільське господарство в Північній Ірландії сильно механізоване, спасибі до високих вартостей роботи і важкого капіталовкладення, як від приватних інвесторів, так і Євросоюзівська Загальна Сільськогосподарська Політика. У 2000, сільське господарство дало звіт про 2.4f економічну продукцію в Північній Ірландії, порівняно з 1n Сполученого Королівства як цілого.[10] Як в іншій частині Сполученого Королівства, худоби і молочного рахунку для більшості сільськогосподарської продукції. Головні урожаї -(у низхідному замовленні значення) картопля, ячмінь, і пшениця.