Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Гастролі одного попа, якій вирішив, що стін своїх церков йому вже замало для молебнів, а тому буде той піп молитись на площадях та майданах, бо так йому схтілось. І "наклав " він по своєму "братському звичаю " на почуття інших вірян та і невіруючих теж.

В своїй церкві можеш робити та проповідувати що тобі заманецця, на то ті будівлі і будують. А от за межами тіх стін, ти вже маєш рахуватись з почуттями інших людей, які мають повне право на " інше " віровання. Але гастрольному попу що до того ? Йому глибоко наплювати на інших, бо тупо гне свою справу на теренах іншої держави.

Ні в якій мірі нехочу образати почуттів людей, які вірують не в Бога , а вірують в московську церкву. Це їх право обирати собі віру та попа по вірі. От тільки хочу акцентувати - чому вони в своїй вірі не хочуть рахуватись з почуттями інших вірян ?

По-русски

Гастроли одного попа, которой решил, что стен своих церквей ему уже маловато для молебнов, а потому будет тот поп молиться на площадях и площадях, потому что так ему схтілось. И "наложил " он по своему "братскому обычаю " на чувство других верующих да и неверующих тоже.

В своей церкви можешь делать и проповедовать что тебе заманецця, на то те здания и строят. А вот за пределами тіх стен, ты уже должен считаться с чувствами других людей, которые имеют полное право на " другое " віровання. Но гастрольному попу что до того ? Ему глубоко наплевать на других, потому что тупо гнет свое дело на поприщах другого государства.

Ни в коей мере нехочу образати чувств людей, которые веруют не у Бога, а веруют в московскую церковь. Это их право избирать себе веру и попа по вере. Вот только хочу акцентировать - почему они в своей вере не хотят считаться с чувствами других верующих ?