Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Серед усіх видів українського фольклору найважливіше і найпочесніше місце належить думам і пісням. З непам'ятної давнини до наших днів супроводжує пісня життя народу. Їй, як щирому, відданому і незрадливому другові, довіряє трудівник свої найпотаємніші почуття, горе і радощі,мрії і сподівання. У думах і піснях знайшли правдиве відображення важливі історичні події і родинний побут, боротьба за свободу і повсякденні турботи, будні і свята, праця і розваги.

По-русски

Среди всех видов украинского фольклора важнейшее и самое почетное место принадлежит думам и песням. С непамятной давности до наших дней сопровождает песня жизни народа. Ей, как искреннему, преданному и неизменчивому другу, доверяет труженик свои самые сокровенные чувства, горе и радости, мечты и надежды. В думах и песнях нашли правдивое отражение важные исторические события и семейный быт, борьба за свободу и повседневные заботы, будни и праздники, труд и развлечения.