Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

In the 20th century, the practice of terrorism, by both the right and the left, came to be understood as the attempt by groups or individuals to use the power of terror to destabilize or overthrow the existing order. It was adopted as state policy by Adolf Hitler's Nazi Germany and by Joseph Stalin's Soviet Union. Without legal grounds or restrictions, they systematically used arrest, imprisonment, torture, executions and forced labor to fuel fear and encourage adherence to the national ideology and the state. This practice, whose origins lie with Robespierre, became known as state terrorism.

По-украински

У 20-ом столітті, практика тероризму, як правом, так і лівою стороною, прийшла розумітися як спроба групами або індивідуумами, щоб користуватися владою терору, щоб дестабілізувати або перевернути існуюче замовлення. Це було прийняте як державна політика Adolf Гітлером Нацистська Німеччина і Йосипом Сталіном Радянський Союз. Без законних земель або обмежень, вони систематично користувалися арештом, укладенням, тортурами, виконання і примусова праця до паливного побоювання і заохочують прихильність національній ідеології і державі. Ця практика, чиї походження брешуть з Робесп'єром, стала відомою як державний тероризм.