Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

Alex: Where did you spend most of your summer holidays?
Bill: In the countryside.I lived there when I was a little boy.Now I usually spend a month or two in my native village in summer.
Alex: what is good about life in the countryside?There are no attractions and there are very few people there.
Bill: Life in the country is healthier than life in the city.The air is much cleaner and fresher there.There are not many people there,but people know each other well and they are very friendly.I have got many relatives in the village.I like to help my grandparents in the garden and on a farm.Besides me friends always come there on holidays.

По-украински

Олексій:, Де ви проводили більшість з ваших літніх канікул?
Біл: В сільській місцевості.Я жив там, коли я був маленьким хлопчиком.Зараз я зазвичай проводжу місяць або два в моєму рідному селі влітку.
Олексій:, що хороше про життя в сільській місцевості?Немає ніяких атракціонів і є дуже мало людей там.
Біл: Життя в країні здоровіше, ніж життя в місті.Повітря - багато прибиральника і новачок там.Немає багатьох людей там, але люди знають один одного добре і вони дуже доброзичливі.Я маю багато родичів в селі.Мені подобається допомогти увійти сад моїх дідусів і бабусі і на фермі.Окрім мене друзі завжди приходять там у свята.