Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

Preface 5
Request for Comments 6
1. How to Use the Guide 8
2. Introduction to the Case Studies 13
PHASE 1: Risk Assessment 24
3. Risk Assessment—Overview 24
Preliminary Activities 27
4. Engagement Acceptance and Continuance ISQC 1, 210, 220, 300 27
Planning the Audit 43
5. Overall Audit Strategy 300 43
6. Determining and Using Materiality 320, 450 54
7. Audit Team Discussions 240, 300, 315 70
Performing Risk Assessment Procedures 79
8. Inherent Risks—Identification 240, 315 79
9. Inherent Risks—Assessment 240, 315 107
10. Significant Risks 240, 315, 300 117
11. Understanding Internal Control 240, 315 127
12. Evaluating Internal Control 315 141
13. Communicating Deficiencies in Internal Control 265 170
14. Concluding the Risk Assessment Phase 315 183
PHASE II: Risk Response 193
15. Risk Response—An Overview - 193
16. The Responsive Audit Plan 260, 300, 330, 500 196
17. Determining the Extent of Testing 330, 500, 530 219
18. Documenting Work Performed 230, 500 248
19. Written

По-украински

Передмова 5
Просять для Коментарів 6
1. Як Користуватися Керівництвом 8
2. Введення в Приклади для Вивчення 13
, PHASE Оцінка 1: Ризику 24
3. Ризикніть короткому Огляду членських Внесків 24
Попередню Діяльність 27
4. Обов'язкове Прийняття і Continuance ISQC 1, 210, 220, 300 27
, Плануючи Аудит 43
5. Повна Контрольна Стратегія 300 43
6. Визначаючи і Користуючись Матеріальністю 320, 450 54
7. Обговорення Контрольної Команди 240, 300, 315 70
, Виконуючи Процедури Оцінки Ризику 79
8. Властива Ідентифікація Ризиків 240, 315 79
9. Властиві членські Ризикові Внески 240, 315 107
10. Істотні Ризики 240, 315, 300 117
11. Розуміючи Внутрішньогосподарський Контроль 240, 315 127
12. Оцінка Внутрішньогосподарського Контролю 315 141
13. Зв'язок Дефіцитів у Внутрішньогосподарському Контролі 265 170
14. Укладаючи Фазову 315 183
ФАЗУ Оцінки Ризику, ДРУГУ:, Ризикують Відповідь 193
15. Ризикніть Відповіді короткий Огляд - 193
16. Чуйний Контрольний План 260, 300, 330, 500 196
17. Визначаючи Протяжність Випробування 330, 500, 530 219
18. Документуючи Роботу, що Виконується 230, 500 248
19. Написано