Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

In actual practice, and in line with the American tradition of keeping government as close to the people as possible, the states delegate many of these powers to their political subdivisions — counties, cities, towns and villages. Thus, at the lowest political level, residents of small American communities elect village trustees to run their police and fire departments, and elect a board of education to run their schools. On the county level, vot¬ers elect executives who are responsible for roads, parks, libraries, sewage and other services, and elect or appoint judges for the courts. The citizens of each state also elect a governor and members of the state legislature.

По-украински

У фактичній практиці, і відповідно до Американської традиції зберігання уряду, оскільки закривають до людей як тільки можливий, держави делегують багато з цих повноважень до їх політичних підрозділів - графства, міста, міста і села. Отже, в самому нижчому політичному рівні, резиденти маленьких обраних сільських опікунів Американських суспільств, щоб управляти їх поліцією і відділеннями пожежної охорони, і вибирають правління освіти, щоб управляти їх школами. На county рівні, vot¬ers обрані фахівці, які відповідальні за дороги, парки, бібліотеки, стічну воду і інші послуги, і вибирають або призначають суддів для судів. Громадяни кожної держави також вибирають губернатора і членів державної законодавчої влади.