Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-русски

Параллельно шло формирование капиталистических предпринимателей: ими становились в основном купцы, скупщики, ростовщики, цеховые мастера, дворянство, государственные чиновники.

Оставшаяся без средств производства и существования значительная часть населения превратилась в наемных рабочих. Поскольку зарождавшиеся капиталистические предприятия не могли сразу востребовать всю массу экспроприированных, повсеместным становится бродяжничество. С целью его пресечения, начиная с XVI в. в Англии, Испании, Нидерландах, во Франции и других странах издавались жестокие законы.

По-украински

Паралельно йшло формування капіталістичних підприємців : ними ставали в основному купці, скупники, лихварі, цехові майстри, дворянство, державні чиновники.

Що залишилася без коштів виробництва і існування значна частина населення перетворилася на найманих робітників. Оскільки капіталістичні підприємства, що зароджувалися, не могли відразу затребувати усю масу тих, що експропріюють, повсюдним стає бродяження. З метою його припинення, починаючи з XVI ст. в Англії, Іспанії, Нідерландах, у Франції і інших країнах видавалися жорстокі закони.