Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински


змінної напруги та струму заданої частоти, вимірювання їх середньоквадратичних значень і визначення наявності магнітного поля на об'єктів випробувань
б. Комплекс є переносним устаткуванням.
в. Комплекс вимірювальний "ІК-1У» ТУ У 33.2-14102968-003:2008 призначений для генерування в заземлюючих пристроїв об'єктів імпульсів напруги та вимірювання імпульсного струму і напруги з метою обчислення імпульсного опору заземлюючого пристрою, а так само вимірювання напруги електромагнітних перешкод, зумовлених розтіканням імпульсного струму при імітації удару блискавки в електричних ланцюгах напругою до 1000 в і мають гальванічний зв'язок з заземлюючим пристроєм.
Кваліфікований інженерно-технічний персонал, який пройшов навчання щодо робіт з приборами, для проведення електромагнітного діагностування стану ЗП щодо уточнення розташування його елементів при проведенні розкопок, визначення місцезнаходження силових та ^контрольних кабелів з метою попередження їх пошкоджень.
4. Досвід виконання

По-русски

-
переменного напряжения и тока заданной частоты, измерения их среднеквадратичных значений и определения наличия магнитного поля на объектов испытаний
бы. Комплекс является переносным оборудованием.
в. Комплекс измерительный "ІК-1У" ТУ В 33.2-14102968-003:2008 предназначен для генерирования в заземлюючих устройств объектов импульсов напряжения и измерения импульсного тока и напряжения с целью вычисления импульсного сопротивления заземлюючого пристрою, а так же измерение напряжения электромагнитных препятствий, предопределенных растеканием импульсного тока при имитации удара молнии в электрических цепях напряжением до 1000 в и имеют гальваническую связь с заземлюючим устройством.
Квалифицирован инженерно-технический персонал, который прошел учебу относительно работ с приборами, для проведения электромагнитного диагностирования состояния ЗП относительно уточнения расположения его элементов при проведении раскопок, определения местонахождения силовых и ^контрольных кабелей с целью предупреждения их повреждений.
4. Опыт выполнения