Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

Abstract.
The article contains study the content of value-moral of becoming a personal development of pupil, which is the basis for the development of individual life, a combination of social and personal interests. Noted that the child learns to value emotional attitude towards the surrounding world through a system of socially accepted moral standards.
The noted attention to the fact that primary school pupils are able to consciously perceive the social ideals, voluntarily implement moral norms and principles, to produce a conscious attitude to the main, key events of his life. The results of the analysis of gender differences in the structure of values specified age children.

По-украински

Абстрактний.
стаття містить вивчають вміст значеннєвої моралі становлення особистого розвитку зіниці, який є основою для розвитку індивідуального життя, комбінація соціальних і особистих інтересів. Відзначається, що дитина вчиться оцінити емоційне відношення до навколишнього світу через систему соціально загальноприйнятих моральних стандартів.
відмічена увага факту, що первинні зіниці школи можуть свідомо сприйняти соціальні ідеали, добровільно здійснюють моральні норми і принципи, щоб робити свідоме відношення до main, ключові події його життя. Результати аналізу гендерних відмінностей в структурі цінностей конкретизували дітей віку.