Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-русски

"Оранта" в неопределенности
Страховщик ощутил проблемы с ликвидностью

Фото: PHL


Неопределенная внешняя поддержка акционеров НАСК "Оранта" на фоне падения ее ликвидности вынудила рейтинговое агентство (РА) "Эксперт-Рейтинг" приостановить рейтинг финансовой устойчивости страховщика. Стремясь уменьшить затраты в условиях низкой прибыльности, компания начала сокращать рядовых сотрудников и членов правления. Приостановление рейтинга повышает репутационные риски СК, говорят эксперты.

Вчера агентство "Эксперт-Рейтинг" приостановило рейтинг финансовой устойчивости НАСК "Оранта", присвоенный на уровне uaAА всего полгода назад. Этот шаг РА пояснило тем, что "во втором полугодии внешняя поддержка от акционеров стала носить неопределенный характер". СК безуспешно пыталась собрать акционеров 15 июля и 30 сентября. "Поскольку собрание акционеров является ключевым звеном в принятии решения об увеличении уставного фонда, агентство меняет оценку внешней поддержки "Оранты" с высокой на

По-украински

"Оранта" в невизначеності
Страховик відчув проблеми з ліквідністю

Фото : PHL


Невизначена зовнішня підтримка акціонерів НАСК "Оранта" на тлі падіння її ліквідності змусила рейтингове агентство (РА) "Експерт-рейтинг" призупинити рейтинг фінансової стійкості страховика. Прагнучи зменшити витрати в умовах низької прибутковості, компанія почала скорочувати рядових співробітників і членів правління. Призупинення рейтингу підвищує репутаційні риски СК, говорять експерти.

Учора агентство "Експерт-рейтинг" призупинило рейтинг фінансової стійкості НАСК "Оранта", присвоєний на рівні uaAА усього півроку тому. Цей крок РА пояснило тим, що "в другому півріччі зовнішня підтримка від акціонерів стала носити невизначений характер". СК безуспішно намагалася зібрати акціонерів 15 липня і 30 вересня. "Оскільки збори акціонерів є ключовою ланкою в ухваленні рішення про збільшення статутного фонду, агентство міняє оцінку зовнішньої підтримки "Оранты" з високою на