Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

Individuals are free to make economic decisions concerning their employment, how to use or accumulate capital, what expenditures to make, and whether to use their resources now or to save them for later consumption.The principles underlying free-market economies are based on laissez-faire

По-украински

Індивідууми вільні, щоб прийняти економічні рішення з приводу їх працевлаштування, як використовувати або накопичувати столицю, які витрати, щоб зробити, і чи користуватися їх ресурсами зараз або, щоб зберегти їх для пізнішого споживання.Принципи, що лежать в основі вільно-ринкові економіки, засновані на невтручанні