Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-русски

ожидание взрыва, которое, хочется верить, разрушит, в первую очередь, модель отношений по принципу «человек человеку — товар».
Кино, воспринимается сердцем, вызывая желания и апеллируя к чувствам. Оно ориентирует на подражание эталонным образцам, манипулируя ценностями и создавая иллюзию реальности.
Основными аспектами исследования являются: изучение содержания, структуры, динамики, технологий функционирования экранной культуры как социокультурного способа установления коммуникативных связей между людьми в контексте моди.

По-украински

очікування вибуху, яке, хочеться вірити, зруйнує, в першу чергу, модель стосунків за принципом "людина людині - товар".
Кіно, сприймається серцем, викликаючи бажання і апелюючи до почуттів. Воно орієнтує на наслідування еталонних зразків, маніпулюючи цінностями і створюючи ілюзію реальності.
Основними аспектами дослідження є: вивчення змісту, структури, динаміки, технологій функціонування екранної культури як соціокультурного способу встановлення комунікативних зв'язків між людьми в контексті моди.