Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-русски

Божественная комедия


Алигьери Данте
Ад

На полдороге жизни я — Данте — заблудился в дремучем лесу. Страшно, кругом дикие звери — аллегории пороков; деться некуда. И тут является призрак, оказавшийся тенью любимого мною древне-римского поэта Вергилия. Прошу его о помощи. Он обещает увести меня отсюда в странствия по загробному миру, с тем, чтобы я увидел Ад, Чистилище и Рай. Я готов следовать за ним.

Да, но по силам ли мне такое путешествие? Я оробел и заколебался. Вергилий укорил меня, рассказав, что сама Беатриче (моя покойная возлюбленная) снизошла к нему из Рая в Ад и просила быть моим проводником в странствиях по загробью. Если так, то нельзя колебаться, нужна решимость. Веди меня, мой учитель и наставник!

Над входом в Ад надпись, отнимающая всякую надежду у входящих. Мы вошли. Здесь, прямо за входом, стонут жалкие души не творивших при жизни ни добра, ни зла. Далее река Ахерон, Через нее свирепый Харон перевозит на лодке мертвецов. Нам — с ними. «Но ты же не мертвец!»

По-украински

Божественна комедія


Алигьери Данте
Пекло

На півдорозі життя я - Данте - заблукав в дрімучому лісі. Страшно, кругом дикі звіри - алегорії вад; подітися нікуди. І тут являється примара, що виявилася тінню коханого мною древньо-римського поета Вергилія. Прошу його про допомогу. Він обіцяє відвести мене звідси в мандри по загробному світу, з тим, щоб я побачив Пекло, Чистилище і Рай. Я готовий йти за ним.

Так, але чи під силу мені така подорож? Я сторопів і завагався. Вергилій докорив мене, розповівши, що сама Беатриче (моя покійна кохана) зглянулася до нього з Раю в Пекло і просила бути моїм провідником в мандрах по загробью. Якщо так, то не можна коливатися, потрібна рішучість. Веди мене, мій учитель і наставник!

Над входом в Пекло напис, що віднімає всяку надію у тих, що входять. Ми увійшли. Тут, прямо за входом, стогнуть жалюгідні душі що не творили за життя ні добра, ні зла. Далі річка Ахерон, Через неї лютий Харон перевозить на човні мерців. Нам - з ними. "Але ти ж не мрець"!