Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-русски

ЗО Хромченко В. Г. Гражданская оборона

Культурные ценности, которые переместились во время войны, возвращаются той воющей стороне, на территории которой они раньше находились. (ШКЦ)П. І).

1.11. ИСЧЕЗНУВШИЕ БЕЗВЕСТИ И ПОГИБШИЕ

Каждая из воюющих сторон должна организовать поиск лиц, которые объявлены исчезнувшими безвести стороной противника, которая должна передать всю информацию относительно этих лиц для того, чтобы облегчить поиски. (ТІЇ Ж.К. 119,1УЖ.К. 133,1 Д.П.ЗЗ).

К местам захоронения погибших необходимо относиться с почетом, за такими местами должен быть обеспеченный присмотр, где бы они не находились. Места захоронения должны быть максимально доступные. (ШЖ.К. 120, ІУЖК.130, ІД.П. 34).

Необходимо осуществлять всевозможную поддержку возвращению останков и праха погибших и их личного имущества родителям.

По-украински

ЗО Хромченко В. Г. Цивільна оборона

Культурні цінності, які перемістилися під час війни, повертаються тій виючій стороні, на території якої вони раніше знаходилися. (ШКЦ)П. І).

1.11. ЗНИКЛІ БЕЗВЕСТИ І ЗАГИБЛІ

Кожна з воюючих сторін повинна організувати пошук осіб, які оголошені зниклими безвести стороною супротивника, яка повинна передати усю інформацію відносно цих осіб для того, щоб полегшити пошуки. (ТІЇ Ж.К. 119,1УЖ.К. 133,1 Д.П.ЗЗ).

До місць поховання загиблих необхідно відноситися з шаною, за такими місцями має бути забезпечений нагляд, де б вони не знаходилися. Місця поховання мають бути максимально доступні. (ШЖ.К. 120, ІУЖК.130, ІД.П. 34).

Необхідно здійснювати всіляку підтримку поверненню останків і праху загиблих і їх особистого майна батькам.