Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

The economy of Ukraine is an emerging free market, with a gross domestic product that fell sharply for the first 10 years of its independence from the Soviet Union and then experienced rapid growth from 2000 until 2008. Formerly a major component of the economy of the Soviet Union, the country's economy experienced a deep recession during the 1990s, including hyperinflation and a drastic fall in economic output. In 1999, at the lowest point of the economic crisis, Ukraine's per capita GDP was about half of the per capita GDP it achieved before independence. GDP growth was first registered in 2000, and continued for eight years. In 2007 the economy continued to grow and posted real GDP growth of 7%.[8] In 2008, Ukraine's economy was ranked 45th in the world according to 2008 GDP (nominal) with the total nominal GDP of 188 billion USD, and nominal per capita GDP of 3,900 USD.

However Ukraine was greatly affected by the economic crisis of 2008 and as a result a 15.1% decrease in Ukraine's GDP took place over 2008 and 2009.[9] Inflation slowed in July 2009 and stayed at about 8% since.[10] The Ukrainian currency, which had been pegged at a rate of 5:1 to the U.S. dollar, was devalued to 8:1, and was stabilized at that ratio.

По-украински

Економіка України - вільний ринок появи, з валовим внутрішнім продуктом, який був пропащим гостро впродовж перших 10 років його незалежності від Радянського Союзу, а потім був досвідчений швидке зростання від 2000 до 2008. Колись головний компонент економіки Радянського Союзу, економіка країни була досвідчена глибокий спад впродовж 1990-х, у тому числі гіперінфляція і drastic пропащі в економічній продукції. У 1999, в самому нижчому пункті економічної кризи, Україна на душу населення валовий внутрішній ПРОДУКТ був про половину валового внутрішнього ПРОДУКТУ на душу населення, якого це досягло перед незалежністю. Зростання валового внутрішнього ПРОДУКТУ уперше відзначилося в 2000, і тривало впродовж восьми років. У 2007 економіка продовжувала рости і відправляла по пошті реальне зростання валового внутрішнього ПРОДУКТУ 7t8] У 2008, українська економіка була класифікована 45-й у світі згідно з 2008 валовим внутрішнім ПРОДУКТОМ(номінал) з повним номінальним валовим внутрішнім ПРОДУКТОМ 188-більйонного USD, і номінал на душу населення валовий внутрішній ПРОДУКТ 3,900 USD.

Проте на Україну дуже впливала економічна криза 2008 і в результаті 15.1ecrease в українському валовому внутрішньому ПРОДУКТІ мав місце понад 2008 і 2009.[9] Інфляція уповільнила в липні 2009 і залишилася у близько 8ince.[10] Українська валюта, яка цілиться в норму 5 : 1 до U.S. долар, був девальвований до 8: 1, і був стійкий в цьому співвідношенні.