Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

i started school at the age of six
i will take exams in class 9
i have got 5-6 lesson a day
in the library we take books
i do well at school
the pupils of my school wear school form
the discipline is strict in my scholl
after scholl activities include club,parties,circles
my headmasters name is
we usually dont make much noise during the breaks

По-украински

i був запущений школу у вік шість
i візьме іспити в класі 9
i мають 5-6 дають урок дня
у бібліотеці ми беремо книги
i добре вчаться в школі
зіниці моєї школи одягу школи формують
дисципліна строга в моєму scholl
після того, як scholl діяльність включає клуб, партії, круги
моє ім'я директорів школи є
ми зазвичай dont чинять багато шуму впродовж перерв