Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

This is a problem for public policy because preventing disasters is infinitely preferable to stopping them in progress. And it's a political problem for Obama, who kicked off his re-election campaign on Monday. He is the counterfactual President, not just on his Libya policy, but on almost all his policies. And as his aides often complain, "I prevented a disaster" is a lousy political slogan. Or as Democratic Congressman Barney Frank of Massachusetts has put it, "It would have been even worse without me" ain't much of a bumper sticker.
(See why Libya is a watershed moment for Obama.)

По-украински

Це проблема для державної політики, тому що відвертання лих нескінченно переважне для зупинки їх в прогресі. І це - політична проблема для Обами, хто почав його повторно виборчу кампанію в понеділок. Він - counterfactual Президент, не лише на його лівійській політиці, але і майже на усе його політиці. І оскільки його помічники часто скаржаться, "я відвернув" катастрофу - вошиве політичне гасло. Чи оскільки Демократичний Конгресмен Barney Frank Массачусетсу має поміщають це, "Це було б навіть гіршим без мене" ain't багато що з дуже великої наклейки.
(Подивіться, чому Лівія - момент вододілу для Обами.)