Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

9. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування складають плани взаємодії, в яких визначають основні спільні заходи, що проводяться ними з метою запобігання, своєчасного виявлення і припинення будь-яких порушень законодавства з прикордонних питань.

Взаємодія зазначених органів, їх структурних підрозділів забезпечується відповідно до визначених законодавством повноважень цих органів за такими напрямами:

- розроблення та здійснення спільних заходів щодо виявлення і розкриття порушень законодавства з прикордонних і митних питань;

- виявлення та розкриття злочинів, у тому числі у сфері зовнішньоекономічної діяльності, розшук та затримання злочинців;

- протидія нелегальній міграції;

- запобігання контрабандному переміщенню через державний кордон товарів та інших предметів;

- організація та безпека руху транспортних засобів міжнародного сполучення.

Крім того, в оперативному порядку зазначеними органами здійснюється обмін інформацією про:

- будь-які наміри і спроби порушити

По-русски

9. Органы исполнительной власти и органы местного самоуправления складывают планы взаимодействия, в которых определяют основные общие мероприятия, которые проводятся ими с целью предотвращения, своевременного выявления и прекращения любых нарушений законодательства по пограничным вопросам.
Взаимодействие отмеченных органов, их структурных подразделений обеспечивается в соответствии с определенными законодательством полномочиями этих органов за такими направлениями:
- разрабатывание и осуществление общих мероприятий относительно выявления и раскрытия нарушений законодательства по пограничным и таможенным вопросам;
- выявление и раскрытие преступлений, в том числе в сфере внешнеэкономической деятельности, розыск и задержание преступников;
- противодействие нелегальной миграции;
- предотвращение контрабандного перемещения через государственную границу товаров и других предметов;
- организация и безопасность движения транспортных средств международного сообщения.
Кроме того, в оперативном порядке отмеченными органами осуществляется обмен информацией о:
- любые намерения и попытки нарушить